Wczasy nad morzem
Obiekty noclegowe nad Bałtykiem

:: Zawody w biegu na orientację nad morzem w Jarosławcu

W dniu 8 lipca w Jaro­sławcu odbędą się Ogól­no­pol­skie Zawody w Biegu na Orien­ta­cję „Jar 2015”.

Jest to cykliczna impreza w któ­rej udział biorą dzieci, mło­dzież, osoby doro­słe oraz całe rodziny. Zasada jaka obo­wią­zuje w tym biegu to umie­jęt­ność odczy­ty­wa­nia zna­ków i punk­tów na mapie. W zawo­dach tych uczest­ni­czą zawsze tury­ści z całej Pol­ski prze­by­wa­jący na wcza­sach, kolo­niach i obo­zach har­cer­skich. Orga­ni­za­to­rem imprezy jest Cen­trum Kul­tury i Sportu w Posto­mi­nie. Do udziału w impre­zie zachę­camy szcze­gól­nie tury­stów z dziećmi prze­by­wa­jącymi na wcza­sach nad morzem w Jaro­sławcu. Będzie to naprawdę dobra zabawa, szcze­gól­nie dla dzieci.

Zawody w biegu na orientację nad morzem w Jarosławcu

Zobacz pozostałe Aktualności

Wybierz ofertę:
Miasto
Typ
Nasze Oferty
Newsletter
Chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach w serwisie? Proszę się zapisać do newslettera.